Kieliekrankie Kleuterskool

Kieliekrankie Kleuterskool

Contact Information

  • 21 Eagle Crescent
    Table View, Cape Town
    South Africa
  • Phone: 072 597 4246
  • Send Message

Kieliekrankie Kleuterskool is oop Maandag tot Vrydag van 7:00vm tot 6:00nm 
Ouderdomme is 18 maande tot 5 jaar

Kieliekrankie Kleuterskool is ‘n Afrikaanse, voldag kleuterskool in Table View.

Alle klasse word in Afrikaans aangebied om aan u kind die beste kans te gee op begrip van vakmateriaal. Leerders bou hier aan 'n goeie selfbeeld, selfvertroue en positiewe gesindheid in 'n ontspanne omgewing.

Die opvoedkundige program wat gevolg word (GROW LEARNING) is gebaseer op die Nasionale Kurrikulum wat tans in skole gebruik word.  Taal- en wiskundige ontwikkeling, perseptuele vaardighede asook groot-en fynmotoriese ontwikkeling is van die aspekte wat aandag geniet in die dagprogram.

Daar is ‘n verskeidenheid  buitemuurse aktiwiteite wat by die skool aangebied word. 
Ontbyt, middagete en twee verversings word daagliks voorsien.
Kieliekrankie is oop gedurende skoolvakansies, behalwe Desember wanneer  ons vir 3 weke sluit.

By Kieliekrankie Kleuterskool word die kleuter se behoeftes eerste geplaas.  Ons glo daarin om ‘n ontspanne, liefdevolle atmosfeer te skep waarin die kleuter vry en gemaklik kan voel om te eksploreer en te ontdek.  Ons kleuters is ons eerste prioriteit en ons streef daarna om kleuters sowel as ouers ten alle tye gelukkig te hou!  Christelike waardes is vir ons baie belangrik en word deurlopend geïntegreer.

Kontak ons gerus vir enige verdere inligting!

Blaauwberg Rise Academy

About us

In the heart of Blaauwberg, is a home away from home. Blaauwberg Rise Academy, is a unique and wonderful EduCare andAfterCare school catering for children from 24 months to 5 years. Small classes not more than 15 kids, offering personalised interaction. Excellent teachers and assistants that will assist each child develop to their fullest potential, in a nurturing environment. Varied, fun, educational and stimulating curriculum.

Open from 06h30 to 18h00. Our curriculum runs through public school holidays. Scrumptious, balanced meals are provided daily. A warm, loving and stimulating environment, offering a Holistic approach. We focus on all aspects of your child's development; social, emotional, intellectual and physical. Placing focus on each child's individuality and enhancing their self esteem.

Come see, what sets us apart from all the rest! "We teach children to love, by loving them first." Blaauwberg Rise Academy... allows your child to blossom!

ALL FULL DAY MONTHLY toddlers will receive 3 extra-mural activities inclusive of monthly fees

Academy Activities and Curriculum


THE FOLLOWING ACTIVITIES TAKE PLACE:
Bi-Annual Progress Reports, Parent Evenings, Weekly Themes, Year End Concerts, School Photographs, Bakers Day every Friday, Puppet Shows, Raffles, School Fete's.

ACADEMY CURRICULUM VISUAL SKILLS
Perception, Discrimination, Visual Motor Co-Ordination, Memory

LANGUAGE DEVELOPMENT
Vocabulary, Comprehension, Speech

BODY CONCEPT
Drawing age appropriately (people), Recognising and Identifying Body Parts, Dominance

AUDITORY SKILLS
Perception, Discrimination, Memory, Sequencing

FINE MOTOR
Pencil Grip, Cutting, Colouring in, Eye-Hand Co-Ordination

GROSS MOTOR
Ball Skills, Balancing, Games, Hopping, Skipping, Galloping, Obstacles

NUMERACY
Number Concept, Counting, Learning to write Numbers, Number Recognition

EMOTIONAL DEVELOPMENT
Separation from Parents, Leadership, Confidence, Behavioural Norms

SOCIAL DEVELOPMENT
Adaption to Rules & Routines, Social Interaction, Physical Education

Contact Us

Call us on 021 556 0931 
Email us here
View our Facebook page

Map

Additional Information

Contact Person 1: Kieliekrankie Kleuterskool

Contact Person 2: Blaauwberg Rise Academy

Cellphone 1: 072 597 4246

Cellphone 2: 021 556 0931