The Toddler Campus

The Toddler Campus

Contact Information

 • Brighton Road and Darwin Street
  Kraaifontein, Cape Town
  South Africa
 • Phone: 083 551 7853
 • Send Message
 • Hours

  Monday 6:00 am - 6:00 pm
  Tuesday 6:00 am - 6:00 pm
  Wednesday 6:00 am - 6:00 pm
  Thursday 6:00 am - 6:00 pm
  Friday 6:00 am - 6:00 pm

Missie: Om ons kinders in die voetspore van Jesus te laat groei.

Mission: To grow our children in the footsteps of Jesus.

Tye:
OOP VAN 06H00 - 18H00
MAANDAE - VRYDAE
Publieke Vakansiedae UITGESLUIT

Times:
OPEN FROM 06H00 - 18H00
MONDAYS - FRIDAYS
EXCLUDING Public Holidays

We are a Christian, bilingual Day Care Centre for all toddlers from 2 to 6 years old.

We provide breakfast, lunch and 2 x snacks per day.

Ons is 'n Christen, tweetalige Dagsorgsentrum vir alle kleuters van 2 to 6 jaar oud. 
Ons voorsien ontbyt, middagete en 2 x versnapperings per dag.

At our campus we enhance your child's physical and emotional security and his or her intellectual, emotional, social and cultural development. We provide learning and support suitable to each child's level of development through a wide range of activities designed to promote development in a fun and playful manner.

By ons kampus bied ons fisiese en emosionele sekuriteit. Deur voortdurende stimulasie verseker ons individuele intellektuele, emosionele, sosiale en kulturele ontwikkeling. Ons leer en ondersteun alle kinders volgens hul eie ontwikkelingsvlakke deur 'n groot verskeidenheid aktiwiteite aan te bied en van 'n wye verskeidenheid ontwikkelingsmetodieke gebruik te maak, spesifiek ontwerp om individuele ontwikkeling te verseker.

Our experienced, skilled staff work together as a team everyday to guide your child through his or her ECD (early childhood development) journey. Our campus also provides child friendly classrooms and age-appropriate play areas for children of all age groups.

Ons ervare, hoogsbekwame personeel is 'n span wat u kleuter daagliks lei deur sy of haar belangrikste ontwikkelingsjare. Ons kampus bied kindervriendelike klaskamers en ouderdomstoepaslike speelareas vir kinders van alle ouderdomsgroepe.

The Toddler Campus prepares your child for success!

The Toddler Campus berei u kind voor vir sukses!

You are welcome to contact us for more information. - U is welkom om ons te skakel vir meer inligting.

Map

Additional Information

Contact Person 1: Gina Basson

Cellphone 1: 083 551 7853

Cellphone 2: 083 774 9000