Splendid Kids

Splendid Kids

Contact Information

SPLENDID KIDS Leiers Leer...........Leaders learn

Creche

Fully registered crèche started in January 2010

Open all year long, Except Public Holidays

Hours: 06h30 to 17h00 Monday to Friday
Half day or Full day option
Breakfast and lunch is provided

Babies 3 months to 24 months and Toddlers 2 - 6 years Grade R

Primary School - De Tyger

Grade 1 – Grade 7
English and Afrikaans
Qualified teachers teaching the CAPS curriculum
Small classes
Aftercare with supervised homework

Development of the whole child through exciting and stimulating programmes
Safe and fun learning environment
All personnel have Police Clearance and are qualified

Kleuterskool

Ten volle geregistreerde speelskool vanaf Januarie 2010

Ons is die hele jaar oop, behalwe op publieke vakansiedae

Tye: 06h30 tot 17h00 Maandae tot Vrydae
Half en vol dag opsie beskikbaar
Ontbyt en middagete word verskaf

Babas 3 - 24 maande en Kinders 2 - 6 jaar Graad R

Laerskool - De Tyger

Graad 1 – Graad 7
Engels en Afrikaans
Gekwalifiseerde onderwysers met onderrig in the CAPS kurrikulum
Klein Klassies
Nasorg met huiswerk toesig

Ons ontwikkelingsprogramme is interessant en stimulerend
Veilige en vrolike leeromgewing
Gekwalifiseerde personeel met Polisie klaring

“No one is perfect, but we strive to be Splendid…”

Map

Additional Information

Contact Person 1: Oostersee

Contact Person 2: De Tyger

Cellphone 1: 072 119 4022

Cellphone 2: 072 120 3437