Snippie Snuitertjie Vredekloof

Snippie Snuitertjie Vredekloof

Contact Information

Welcome to Snippie Snuitertjie!

We hope that you and your child will enjoy our school and what we have to offer.
You can be sure to get lots of love and attention.

Welkom by Snippie Snuitertjie!

Ons hoop dat u en u kind die skooltjie sal geniet en van alles hou wat ons bied.
Julle kan verseker wees van baie liefde en aandag!
We care for kids between the ages of
3 months to 5 years

Our times are:

Monday to Friday 06h30 to 14h00 (half day)
Monday to Friday 06h30 to 17h45 (full day)

Ons versorg kinders tussen die ouderdomme van
3 maande to 5 jaar

Ons tye is:

Maandag tot Vrydag. 06h30 tot 14h00 (halfdag)
Maandag tot Vrydag. 06h30 tot 17h45 (voldag)
By Snippie Snuitertjie streef ons om goeie diens te lewer aan ons ouers en ons kinders. Om vir ons kinders 'n veilige, gelukkige en liefdevolle atmosfeer te skep. Om ook 'n baie goeie en oop verhouding met ons ouers te he.
Extra Mural Activities

We have a wide range of available each at their own cost.

Monday: Crawl Sqwad and Monkeynastix
Dinsdag: Musiek, Playball en Soetlief
Wednesday: Karate
Friday: Playball

Map

Additional Information

Contact Person 1: Patricia

Cellphone 1: 082 922 6494

Cellphone 2: 082 926 8316