Noag se Arkie Kleuterskool

Noag se Arkie Kleuterskool

Contact Information

Noag se arkie is ‘n klein Christelike kleuterskool, met klein klassies waar kleuters persoonlike aandag ontvang.

Ons bied:

• Skoolure: 7:00 – 14:00 / 7:00 - 17:30

• Ouderdomme: 2 - 5 jaar

• Ervare, gekwalifiseerde onderwyseresse

• Christelik en Afrikaans

• Klein klassies waar elke kleuter persoonlike aandag geniet

• Daaglikse skriftelike terugvoering aan ouers

Ons is enige tyd beskikbaar vir ‘n besoek per afspraak, of kontak die hoof, Elaine de Bruin

Noag se arkie kleuterskool

Visie: Om elke kleuter in die kleuterskool die geleentheid te gee om ten volle te ontwikkel ter voorbereiding vir graad R. Noag se arkie streef daarna dat elke kleuter sy volle potensiaal sal bereik, deur gehalte opvoeding, met deernis en liefde. Die kleuter kom altyd eerste

Missie: Noag se arkie kleuterskool streef daarna om:

• ‘n Veilige kleuterskool te wees vir die kleuters

• Die kleuters geestelik, verstandelik en liggaamlik voor te berei vir die wêreld daar buite

• Gesonde, konstruktiewe spel en ontspanning te bied vir die kleuters

Beleid: Ons handhaaf ‘n oop beleid en u as ouers moet asb die vrymoedigheid neem om enige kwessie rakende u kind, met die hoof te bespreek

• Gestruktureerde dagprogramme
• Temas waarvolgens elke week se beplanning en werkies gedoen word
• Deurlopende assessering
• Verslae 2 keer per jaar
• Daaglikse skriftelike terugvoering aan die ouers in die vorm van ‘n dagboekie, wat dan elke dag huis toe gaan

Map

Additional Information

Contact Person 1: Elaine De Bruin

Cellphone 1: 083 342 7400