Kidz Academy Parow

Kidz Academy Parow

Contact Information

Welcome to Kidz Academy / Welkom by Kidz Academy
Why enroll my child with
the Kidz Academy group?
Hoekom my kind/ers inskryf by
die Kidz Academy-groep?
Kidz Academy offers: -

* Childcare for babies from 3 months old
  up to Grade 7 learners

* Spacious classrooms with treelined   playgrounds.

* Qualified fulltime supervision
  06:30 – 18:00   (Parow & Brackenfell)
 
* Balanced breakfast, lunch and snack
  (snacks should be brought with
  for 10:00 break)

* Qualified staff in all departments.

* Weekly themes & educational activities.

* Correlation with school clinics &
  psychologists.

* School readiness programs & Outcome
  Based Teaching.

* Qualified supervision with homework.

* Regular progress reports.

* Bilingual tuition.

* Creative & movement activities and music.

* Structured play / Freeplay under supervision.

* Various extra-mural activities.

* Security with electronic safety gates.

* Tuckshop open on Fridays.
Kidz Academy bied: -

* ‘n Omvattende diens vir babas vanaf
   3 maande tot en met leerders in Graad 7.

* Ruim klaskamers met boomryke
  speelgronde.

* Opgeleide voltydse toesig vanaf
  06:30 – 18:00 (Parow & Brackenfell)

* Gebalanseerde ontbyt, middagetes
  en verversings. (Ouers voorsien slegs
  eetgoed vir 10:00 pouse)

* Gekwalifiseerde opgeleide personeel.

* Weeklikse temas en opvoedkundige
  aktiwiteite.

* Samewerking met skoolkliniek en   sielkundiges

* Skoolgereedheids programme en
  Uitkomsgebaseerde onderwys.

* Gekwalifiseerde hulp met huiswerk.

* Gereelde Vorderingsverslae.

* Tweetalige onderrig.

* Kreatiewe bewegingsaktiwiteite en musiek.

* Gestruktureerde vry buitespel.

* Verskeie buitemuurse aktiwiteite.

* Sekuriteit met elektroniese
  veiligheidshekke.

* Snoepwinkel op Vrydae.

 

Map