Hartediefies Dagsorg

Hartediefies Dagsorg

Contact Information

Hartediefies Daycare is situated in Avalon Estate, Durbanville and we offer the following:

 Full & Half Day care for all kids living in Avalon and surrounding areas

 Monday-Friday 07:00am – 17:30pm

 Care for little ones ages 3 months-5 years

 Appropriately Qualified and Trained Staff, as well as First Aid training

 Extra-Mural Activities

 Language: Afrikaans and English

 Lunch for full day children

 Excellent Security

 Loving, caring environment with big outdoor play area

 A holistic developmental programme

 Interesting Themes and Activities each week

 Assistance with potty training little ones

 Christian Principles & Values

 Smaller classes, more individual attention

 Structured, but a fun learning environment

 Open School Holidays, except December and 1 week in June/July

_______________________________________________________________________________________________________

 

                                        Hartediefies Hartediefies      CLICK HERE TO VISIT OUR WEBSITE     Hartediefies Hartediefies
 

 

_____________________________________________________________________________________________
 

Hartediefies Dagsorg is binne Avalon Landgoed, Durbanville, gelee en bied ons die volgende:

 Vol-en Halfdag sorg vir alle kinders wat binne en buite Avalon woonagtig is

 Maandag – Vrydag 07:00vm – 05:30nm

 Oop gedurende skoolvakansies, behalwe Desember en 1 week in Junie/Julie

 Dagsorg vir kinders 3 maande-5 jaar oud

 Toegewyde personeel met toepaslike opleiding en ondervinding, sowel as Eerstehulp

 Buitemuurse aktiwiteite

 Taal: Afrikaans en Engels

 ‘n Gebalanseerde middagete vir voldag kinders

 Uitstekende Sekuriteit

 Liefdevolle en sorgsame omgewing met groot buitemuurse speelarea

 ‘n Holistiese Ontwikkelings-en-Stimuleringsprogram

 Interessante Temas en Aktiwiteite elke week

 Hulp met “potty training” van kleintjies

 Christelike waardes en beginsels

 Kleiner klassies vir meer individuele aandag

 Gestruktueerde, maar pretvolle leeromgewing

Map