Hakuna Matata Speelskool

Hakuna Matata Speelskool

Contact Information

  • 1 Iris Street
    Durbanville, Cape Town
    South Africa
  • Phone: 021 976 7388
  • Mobile: 082 324 4280
  • Send Message

Our Hakuna Kids enjoy a happy, care-free environment, with music, art and learning.  We aim to create a happy, easy environment where our toddlers can grow into their full potential.  We follow the CAPS curriculum, with enough time for free play to ensure physical and intellectual development.  

Each week our dedicated, qualified and trained staff offer educational themes and exciting activities that makes learning fun.

Our teachers are fully qualified, with small classes under the supervision and care of an assistant and teacher per class. A progress report is issued four times per year.  We involve our parents, i.e. parent get-togethers, yearly concert, functions etc. with the involvement of our school committee.

We are open from 07h00 till 18h00 daily, and are open on school holidays (except for Christmas holiday) when an exciting holiday program is followed. We offer a daily substantial breakfast and a well-balanced lunch.  

Extra mural activities include Play Ball, Art and Xhosa classes.

Children from 18 months to 6 years (grade R) are welcome.

Frog   Hakuna Matata Registration and Indemnity  Frog
 

View a virtual tour of Hakuna Matata here  


Hakuna Kleuters geniet ‘n gemaklike, gelukkige atmosfeer, met waardering vir musiek, kuns en die natuur, uiteindelik om tot hul volle potensiaal te ontwikkel.  Die CAPS kurikulum word gevolg, met genoeg vrye tyd sodoende die volle ontwikkeling van die fisiese en intellektuele te verseker.

Ons kleuters leer terwyl hul opvoedkundige en genotvolle aktiwiteite geniet – volgens weeklikse temas deur ons toegewyde, gekwalifiseerde personeel aangebied.

Ons onderwyseresse is ten volle opgelei, met klein klassies onder toesig van ‘n assistent en juffrou.  ‘n Vorderingsverslag word vier keer per jaar gedoen.  Praatjies, jaarlikse konsert, funksies, ens.  gereel deur die personeel en die skoolkommittee betrek die ouers by Hakuna. 

Ons is oop vanaf 07h00 tot 18h00 daagliks, en is ook oop tydens skoolvakansies (behalwe kersvakansie), wanneer ‘n spesiale vakansieprogram aangebied word.  Ons verskaf daagliks ‘n gesonde ontbyt en gebalanseerde middagete.

Buitemuurse aktiwiteite sluit in Balspele, Kuns en Xhosa klasse.

Kleuters vanaf 18 maande tot 6 jaar (graad R) is welkom.

Frog   Hakuna Matata Registrasie en Vrywaring  Frog

Map