Box 'n Dice

Box 'n Dice

Contact Information

Box 'n Dice is 'n Wiskunde-pakket vir jong kinders.

Dit bestaan uit:

• verskeidenheid kleurvolle apparaat.

• 'n DVD met 22 aktiwiteite, liedjies en animasie.

• 'n CD-handleiding vir ouers wat hul bemagtig om deel te wees van hul kind se Wiskunde
   ontwikkeling.

Hierdie pakket inspireer kinders, kweek 'n liefde vir Wiskunde en gee aan kinders 'n vaste grondslag vir formele Wiskunde.
Box 'n Dice is a Mathematics package for young children.

It consists of:

• various colourful apparatus.

• DVD with 22 activities, songs and animation.

• CD-guide for parents to equip and empower them with Mathematics knowledge.

This package inspire children, make them enthusiastic about Mathematics and ensure they have a solid foundation for more formal Mathematics.

Map